دوره‌های تربیت مدرس زبان انگلیسی (VITTCO)

Online TTC (VITTCO)

Virtual Teacher Training Course

موسسه زبان سفیر گفتمان با بیش از دو دهه فعالیت در زمینه تربیت مدرس کودکان و بزرگسالان، از کلیه علاقه‌مندان به تدریس زبان انگلیسی که از دانش زبانی قابل قبولی (سطح C1 بر اساس CEFR) برخوردار هستند، دعوت می‌نماید در دوره‌های تربیت مدرس (TTC) این موسسه شرکت نمایند.

دوره‌های تربیت مدرس زبان انگلیسی (VITTCO)

Online TTC (VITTCO)

Virtual Teacher Training Course

موسسه زبان سفیر گفتمان با بیش از دو دهه فعالیت در زمینه تربیت مدرس کودکان و بزرگسالان، از کلیه علاقه‌مندان به تدریس زبان انگلیسی که از دانش زبانی قابل قبولی (سطح C1 بر اساس CEFR) برخوردار هستند، دعوت می‌نماید در دوره‌های تربیت مدرس (TTC) این موسسه شرکت نمایند.

متقاضیان جهت شرکت در این دوره‌ها نیازمند دانش زبانی کافی برای قبولی در آزمون‌های ورودی (یک آزمون کتبی و یک آزمون شفاهی) می‌باشند.  پس از قبولی در آزمون‌های ورودی، دوره تربیت مدرس آغاز خواهد شد. طول این دوره شش هفته می‌باشد که متقاضیان در آن ضمن آشنایی با مباحث نظری، مهارت‌های عملی تدریس زبان انگلیسی را نیز می‌آموزند. در پایان دوره، به کسانی که با موفقیت دوره را به انتها برسانند، مدرک پایان دوره تربیت مدرس اعطا می‌گردد و در صورت کسب نمره قبولی، بر اساس نیاز موسسه و واحدها، فعالیت خود را آغاز می نمایند.

ویژگی دوره‌ تربیت مدرس سفیر گفتمان

در دوره‌های TTC  موسسه زبان سفیر گفتمان، علاوه بر آشنا نمودن متقاضیان با آخرین تئوری‌های آموزش زبان، متدهای مدیریت جلسات آموزشی و موثرترین روش های تدریس، فرصت تجربه عملی آموزش زبان نیز فراهم می‌گردد تا متقاضیان امکان تجربه عملی آموخته‌های خود را داشته باشند. دانش نظری در کنار تجربه‌ی آموزشی عملی، درک دقیق‌تری از فرایند آموزش زبان را ایجاد خواهد کرد.

بخش‌های اصلی دوره تربیت مدرس

همانطور که در ابتدا ذکر شد، این دوره تلفیقی از مباحث نظری در کنار اجراهای عملی خواهد بود و تمام متقاضیان در آن موظف به اجرای عملی آموخته های خود خواهند بود.
دوره‌ها به صورت تمام وقت و در بازه زمانی حدود شش هفته برگزار می‌گردد.

Practical
 • Teaching Practice
 • Demo
Theoretical
 • Course Intro
 • Task Design
 • Managing Learning
 • Lesson Planning
 • Instructions
 • Lexis
 • Receptive Skills
 • Function
 • Grammar
 • How to run TPs & Demo
 • Speaking
 • Writing
 • Error Treatment
 • Class Management
 • Course Book Intro

3

Managing Learning

2

Task Design

1

Course Intro

6

Lexis

5

Instructions

4

Lesson Planning

9

Grammar

8

Function

7

Receptive Skills

12

Writing

11

Speaking

10

How to run TPs & Demo

15

Course Book Intro

14

Class Management

13

Error Treatment

Theoretical

Practical

Demo
Teaching Practice

نحوه شرکت در دوره

افرادی که علاقه مند به تدریس هستند اما فاقد سابقه تدریس بوده و یا سابقه کمی در تدریس دارند، پس از تکمیل فرم درخواست، می توانند بلافاصله در آزمون کتبی شرکت نمایند. در صورت عدم امکان شرکت در آزمون پس از تکمیل فرم، از سوی کارمندان دپارتمان جذب اساتید، با متقاضیان تماس گرفته شده و لینک مربوط به آزمون کتبی برای فرد متقاضی ایمیل خواهد شد. پس از آزمون کتبی، جهت تعیین زمان مصاحبه شفاهی با متقاضی تماس گرفته خواهد شد.

هر دو آزمون به صورت آنلاین برگزار می‌شود. آزمون شفاهی در نرم افزار اسکایپ (Skype) به مدت ۱۵ دقیقه است، که متقاضیان جهت شرکت در آن نیاز به نصب نرم افزار skype و ایجاد کاربری در نرم افزار را دارند. آزمون کتبی شامل ۱۰۰ سوال می‌باشد که مدت زمان برگزاری آن ۹۰ دقیقه است.

با مشخص شدن نتیجه دو آزمون فوق، در صورت پذیرفته شدن با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد تا جهت ثبت نام در دوره تربیت مدرس سفیر اقدام نمایند.

برای آن دسته از متقاضیانی که در آزمون های فوق پذیرفته نشوند، بازخورد عملکرد از طریق ایمیل ارسال خواهد گردید، تا پس از مطالعه و تقویت نقاط ضعف خود، پس از گذشت 3 ماه اقدام به ارسال فرم درخواست و شرکت در آزمون نمایند.

آشنایی با مربیان دوره تربیت مدرس

Dr. Hossein Samoudi
Holds a PhD in ELT from Islamic Azad University, Science and Research Branch, a CELTA from Cambridge University, as well as a teacher trainer’s certificate from TESOL Arabia. He is a university lecturer at the Islamic Azad University and a teacher trainer at Safir Language Academy
Dr. Rose Shayeghi
Holds a PhD in ELT from Kharazmi University. She is a university lecturer at the Islamic Azad University and a teacher trainer at Safir Language Academy
Dr. Hanieh Kashi
Holds a PhD in ELT from Islamic Azad University, and a CELTA from Cambridge University. She is a university lecturer at the Islamic Azad University and a teacher trainer at Safir Language Academy
Dr.Amirali Mohammadkhani
Holds a PhD in ELT from Payame Noor University Postgraduate Studies Center. He is a university lecturer at Payame Noor University and a teacher trainer at Safir Language Academy
Dr. Jaber Kamali
Holds a PhD in ELT from Allameh Tabataba’i, University, and a DELTA from Cambridge University. He is a university lecturer at Farhangian University and a teacher trainer at Safir Language Academy
Dr. Ali Aaj
Holds a PhD in ELT from Islamic Azad University, Science and Research Branch, as well as a teacher trainer’s certificate from TESOL Arabia. He is a university lecturer at the Islamic Azad University and a teacher trainer at Safir Language Academy
Gelare Nasiri
Holds a Master’s degree in TEFL from Islamic Azad University, Central Tehran Branch and a CELTA from Cambridge University. She is a manager and teacher trainer at Safir Language Academy
Shahram Kianoosh
Holds a Master’s degree in TEFL from Islamic Azad University, Central Tehran Branch and a CELTA from Cambridge University. He is a manager and teacher trainer at Safir Language Academy
Mohammad Vessalpour
Holds a Master’s degree in English literature from Islamic Azad University, Karaj Branch and a CELTA from Cambridge University. He is a manager and teacher trainer at Safir Language Academy
Farzad Farbod
Holds a B.A in English translation. Has been active as a journalist, translator, and editor since 1997. He is the manager of the Translation Department at Safir Language Academy. He has translated 60 books and has been awarded the IBBY honor list as the best translator, twice
Shabnam Mahmoodian
Holds a Master’s degree in TEFL from Islamic Azad University, Science and Research Branch. She is a manager and teacher trainer at Safir Language Academy
Mohsen Noroozieh
Holds a Master’s degree in TEFL from Tarbiat Modares University and a CELTA from Cambridge University. He is a manager and teacher trainer at Safir Language Academy
Elham Kamsarvi
Holds a Master’s degree in linguistics from Allameh Tabataba’i University. She is a teacher trainer at Safir Language AcademyNazdi Jalalkhan
Holds a Master’s degree in English Language and Literature Islamic Azad University, and a CELTA from Cambridge University. She is a manager and Teacher Trainer at Safir Language Academy
Sara Zahedi
Holds a Master’s degree in TEFL from Islamic Azad University, Science and Research Branch and a TESOL. She is a manager and teacher trainer at Safir Language Academy
Maryam Ghiasvand
Holds a Master’s degree in English language and literature from Islamic Azad University, and a CELTA from Cambridge University. She is a teacher trainer at Safir Language Academy


Nazli Jalalkhan
Holds a Master’s degree in English language and literature Allameh Tabataba’i University and a CELTA from Cambridge University. She is a supervisor and teacher trainer at Safir Language Academy

Muhammad Jalalkhan
Holds a Bachelor’s degree in English Language and Literature from Islamic Azad University, Karaj Branch and a CELTA from Cambridge University. He is a supervisor and Teacher Trainer at Safir Language Academy
Azadeh Soleimanifar
Holds a Master’s degree in business administration from University of Science Malaysia, Penang, Malaysia, and a CELTA from Cambridge University. She is a teacher trainer at Safir Language Academy

Narges Yazdi
Is a PhD candidate in art studies at Isfahan Fine Arts University and holds a CPE from Cambridge University. She is a teacher trainer at Safir Language Academy


Shabnam Vahidi
Holds a Master’s degree in TEFL from Islamic Azad University, Science and Research Branch, and a CELTA from Cambridge University. She is a manager and Teacher Trainer at Safir Language Academy
Negar Salmasi
Holds a Master’s degree in TEFL from Alzahra University and a CELTA from Cambridge University. She is a senior supervisor and teacher trainer at Safir Language Academy, and she is one of the designers of VITTCO
Mahya Mahabadi
Holds a Master’s degree in English translation from Islamic Azad University, and a CELTA from Cambridge University. She is a manager and teacher trainer at Safir Language Academy

Edith Khodabakhshi
Holds a Bachelor’s degree in English translation from Payame Noor University of Tehran and a CELTA from Cambridge University. She is a supervisor and teacher trainer at Safir Language Academy


Mahnaz Behandish
Holds a Bachelor’s degree in Programming from Tehran Technical School. She is a supervisor and Teacher Trainer at Safir Language Academy
Bahareh Haji Jafari
Holds a Master’s degree in plant biology from Payame-Noor University. She is a manager at the Saveh Branch and a teacher trainer at Safir Language Academy

Adeleh Abedini
Holds a Master’s degree in Education from Memorial University of NL, Canada She is a teacher trainer at Safir Language AcademyMariah Pir
Holds a Master’s degree in TEFL from Gilan University. She is a branch manager at the Rasht Branch and teacher trainer at Safir Language Academy

Almira Soltani
Holds a Master’s degree in TEFL from Islamic Azad University, Northern Tehran Branch. She is a supervisor and teacher trainer at Safir Language Academy

Maryam Khaksar
Holds a Master’s degree in TEFL from Tarbiat Modares University. She is a supervisor and teacher trainer at Safir Language Academy, and she is one of the designers of VITTCO
Shervin Zarei
Holds a Master’s degree in TEFL from Gilan University. He is a senior supervisor and teacher trainer at Safir Language Academy

samira khadempour
Samira Khadempour
Holds a Master’s degree in TEFL from Kharazmi University. She is a supervisor and teacher trainer at Safir Language Academy


Maryam Tootoonchinia
Holds a Master’s in education – interdisciplinary from Frostburg State University, United States of America. She is a branch manager at the Rasht Branch and teacher trainer at Safir Language Academy
Aida Samani
Holds a Bachelor’s degree in Chemical Engineering from Tehran University. She is a supervisor and teacher trainer at Safir Language Academy
Monir Hosseini
Holds a Master’s degree in TEFL from Islamic Azad University, Saveh Branch. She is a supervisor at the Saveh Branch and teacher trainer at Safir Language Academy
Alireza ZiaAbadi
Holds a Bachelor’s degree in English translation from Islamic Azad University, Northern Tehran Branch. He is a manager at the Karaj Branch and teacher trainer at Safir Language Academy

Elmira Shirinsokhan
Holds a Master’s degree in English language and literature, Tehran University and a CELTA from Cambridge University. She is a teacher trainer at Safir Language Academy
Afsar Talebi
Holds a Bachelor’s degree in English translation from Maybod University. She is a supervisor and teacher trainer at Safir Language Academy

Sara Roshanzamir
Holds a Master’s degree in TEFL from Gilan University. She is a teacher trainer at Safir Language Academy


سفیر گفتمان
Behnaz Moayedzadeh
Holds a Master’s degree in TEFL from Science and Research University. She is an educational manager and teacher trainer at Safir Language Academy.
Parya Parsarad
Holds a Master’s degree in TEFL from Islamic Azad University. She is a supervisor and teacher trainer at Safir Language Academy
Arezoo Shojaei
Holds a Master’s degree in TEFL from Islamic Azad University. She is a senior supervisor and teacher trainer at Safir Language Academy
Fatemeh Salarkia
Holds a Master’s degree in TEFL from Payam Noor University, and a KELT. She is an educational manager and teacher trainer at Safir Language Academy
Mohsen Moghari
Holds a Master’s degree in TEFL from Islamic Azad University, and a CELTA from Cambridge University. He is an educational manager and a teacher trainer at Safir Language Academy
Shabnam Baghi
Holds a Master’s degree in Translation Studies and a CELTA from Cambridge University. She is a manager and a teacher trainer at Safir Language Academy
Mina Radbod
Holds a Bachelor’s degree in Multimedia Technology from Birmingham City University, Birmingham, UK., and a TEFL level 5. She is a teacher trainer and supervisor at Safir Language Academy
Salmeh Sadighi
Holds a Bachelor’s degree in English Literature from Ershad University, and a CELTA from Cambridge University. She is an educational expert and teacher trainer at Safir Language Academy
Ali Qaffari
Holds a Master’s degree in TEFL from Islamic Azad University, South Tehran Branch. He is an educational inspector and a teacher trainer at Safir Language Academy
Shahzad Ramezani Bayani
Holds a CELTA from Cambridge University and IELTS 8.5. She is currently a TEFL PhD Student. She is a supervisor, IELTS instructor and teacher trainer at Safir Language Academy
Shahab Habibi
Holds an MA in English Literature from Shahid Beheshti University. IELTS Speaking Mock Examiner, teacher trainer, and educational supervisor at Safir Language Academy
Hossein Seyfi Rad
Holds a Master’s degree in TEFL from Allameh Tabtaba’I University, and a CELTA from Cambridge University. He was an educational supervisor and teacher trainer at Safir Language Academy
Reihaneh Atighi
Holds a Bachelor’s degree in TEFL from Azad University. She is a teacher trainer at Safir Language Academy
Nima Hashemianfar
Holds a Master’s degree in TEFL from Kharazmi University. He is a manager and teacher trainer at Safir Language Academy.
Shirin Matinfar
Holds a Master’s degree in English from Islamic Azad University, Tehran Central branch. She is a supervisor and teacher trainer at Safir Language Academy
Fariba Atfian
Holds a Master’s degree in TEFL from Guilan University. She is a branch manager at Rasht branch and teacher trainer at Safir Language Academy
Aida Kamali
Holds a Master’s degree in TEFL from Islamic Azad University, Rasht Branch. She is a branch manager at Rasht branch and teacher trainer at Safir Language Acadamy

دوره‌های تربیت مدرس آنلاین

Online TTC (VITTCO)

دوره‌های تربیت مدرس آنلاین بر اساس بالاترین استانداردهای آموزشی بین المللی طراحی گردیده و دوره ای کامل شامل جلسات live و آنلاین، پادکست، ویدئو، آزمون، تالار گفتگو و انجام تکالیف است که با استناد به آخرین منابع آموزشی و به منظور تربیت مدرس فارغ از محدودیت های مکانی برای متقاضیانی که امکان شرکت در دوره های حضوری را ندارند طراحی شده است. محتوای دوره ها به گونه ای طراحی گردیده که متقاضیان آزادی عمل بیشتری در انتخاب زمان مطالعه و یادگیری خود داشته باشند.

دوره های مذکور شامل بخش‌های آنلاین و آفلاین می‌باشند. جلسات آنلاین در نرم افزار Adobe Connect برگزار میگردند و بخش آفلاین نیز شامل فایل‌های ویدئویی ، پادکست، آزمون و منابع برای مطالعه بیشتر است که متقاضیان می‌توانند در بازه زمانی تعیین شده از آن استفاده کنند.

برنامه زمانبندی دوره های انلاین (VITTCO) Online TTC

سوالات متداول

این دوره‌ها برای متقاضیانی طراحی شده که امکان شرکت در دوره‌های حضوری را ندارند. محتوای دوره ها به گونه ای طراحی گردیده که متقاضیان آزادی عمل بیشتری در انتخاب زمان مطالعه و یادگیری خود داشته باشند.
دوره های مذکور شامل دو بخش آنلاین و آفلاین می باشد.در دوره‌های آنلاین کلاس با استفاده از نرم افزارهای صوتی و تصویری برگزار می گردد و بخش آفلاین نیز شامل فایل ویدئو، پادکست، پاورپوینت و آزمون می باشد که متقاضی می‌تواند در بازه زمانی تعیین شده از آن بهره برداری کند.

در این جلسات بخشی از کتاب (course book) که شامل یکی از module ها است برای متقاضی تعیین و یک بازه زمانی برای ایشان مشخص  می گردد تا پس از تمرین و آمادگی لازم آنرا به صورت آنلاین (تصویری و صوتی) و یا در صورت امکان حضور در یکی از شعب در حضور مدرس دوره اجرا نمایند.

پس از اجرا مدرس دوره تدریس انجام شده را برای ایشان تحلیل می نماید و نقاط ضعف و قوت و نحوه رفع اشکالات را توضیح میدهد. این جلسات با شرایطی کاملا مطابق آنچه که باید در کلاس واقعی اتفاق بیافتد اجرا میشوند و استانداردهای در نظر گرفته شده در بازخورد های این جلسات دقیقا مشابه آنچیزی است که در جلسه آزمون عملی (Demo) مورد نیاز است.

جلسه ایست که در آن متقاضی بخشی از کتاب که شامل یکی از  Module های تعیین شده توسط آکادمی سفیر است را به صورت آنلاین (تصویری و صوتی) و در صورت امکان حضور در یکی از واحدها تدریس می کند. محتوایی که قرار است تدریس شود ۴۸ ساعت قبل به متقاضی اطلاع رسانی می گردد  تا متقاضی فرصت کافی برای تمرین آن را داشته باشد.

شرط شرکت در دوره های تربیت مدرس سفیر تنها پذیرفته شدن در آزمون ورودی (شفاهی و کتبی) می باشد فارغ از  گروه سنی و ملیت.  درضمن برای ارسال فرم تقاضای شرکت در دوره ها، نیازی به مدرک مرتبط و سابقه کار نیست.

خیر، هر بخش دوره در بازه زمانی مشخصی می بایست مطالعه شود، ولی انتخاب روز و ساعت مطالعه در بازه زمانی تعیین شده در اختیار متقاضی خواهد بود.

در صورت قبولی در آزمون پایانی (Demo) مدرک پایان دوره اعطا می شود.

آزمون ورودی شامل یک مصاحبه و یک آزمون کتبی است. مصاحبه به صورت آنلاین (صوتی و تصویری) در روز و ساعت خاصی (به انتخاب متقاضی) انجام میشود و آزمون کتبی نیز پس از تکمیل فرم تقاضا در سایت قابل انجام است.

بله در صورت نیاز به استاد در ترم مربوطه از  پذیرفته شدگان بین رنج سنی 18 الی 42 سال با  تابعیت ایرانی (یا اتباع با پروانه کار) دعوت به عمل می آید تا در سفیر مشغول به تدریس شوند.  در صورت رضایت واحدهای آموزشی همکاری با ایشان در ترم های آتی هم ادامه خواهد داشت.

پشتیبانی و مشاوره

اگر نیاز به هرگونه مشاوره و راهنمایی داشتید فقط کافیست با شماره‌های ما تماس بگیرید