متقاضیان جهت ثبت درخواست همکاری و شرکت در دوره‌های آنلاین تربیت مدرس سفیر (VITTCO) نیازمند دانش زبانی کافی برای قبولی در آزمون‌های ورودی (یک آزمون کتبی و یک آزمون شفاهی) می‌باشند.

پس از قبولی در آزمون‌های ورودی، دوره تربیت مدرس آغاز خواهد شد. طول این دوره
شش هفته می‌باشد که متقاضیان در آن ضمن آشنایی با مباحث نظری، مهارت‌های عملی آموزش زبان انگلیسی را نیز می‌آموزند. در پایان دوره، به کسانی که با موفقیت دوره را به انتها برسانند، مدرک پایان دوره تربیت مدرس اعطا می‌گردد و در صورت داشتن نمرات مورد قبول و نیاز آموزشگاه شروع به فعالیت می‌کنند.

  1. متقاضی محترم لطفا در صورتیکه قبلاً از اساتید سفیر بوده و در سفیر تدریس کرده اید و دارای کد استادی می باشید و اکنون تمایل به بازگشت به همکاری در موسسه سفیر را دارید، قبل از تکمیل فرم با شماره های دپارتمان جذب اساتید تماس حاصل فرمائید.
  2. این فرم صرفاً جهت دوره های تربیت مدرس و جذب اساتید زبان انگلیسی می باشد.
  3. در صورت گذراندن دوره با موفقیت و آغاز همکاری با سفیر، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار خواهید گرفت. لذا قبول شرايط بیمه تامین اجتماعی با هر تعداد کلاس الزامی است.

هزینه ثبت درخواست آزمون کتبی و شفاهی مربوط به دوره‌های تربیت مدرس، ۱۲۰هزار تومان است. بدیهی است در صورت پذیرفته شدن در دو آزمون فوق، هزینه ثبت نام در دوره (کودکان یا بزرگسالان) به صورت جداگانه دریافت می شود.

متقاضیان جهت ثبت درخواست همکاری و شرکت در دوره‌های آنلاین تربیت مدرس سفیر (VITTCO) نیازمند دانش زبانی کافی برای قبولی در آزمون‌های ورودی (یک آزمون کتبی و یک آزمون شفاهی) می‌باشند.

پس از قبولی در آزمون‌های ورودی، دوره تربیت مدرس آغاز خواهد شد. طول این دوره
شش هفته می‌باشد که متقاضیان در آن ضمن آشنایی با مباحث نظری، مهارت‌های عملی آموزش زبان انگلیسی را نیز می‌آموزند. در پایان دوره، به کسانی که با موفقیت دوره را به انتها برسانند، مدرک پایان دوره تربیت مدرس اعطا می‌گردد و در صورت داشتن نمرات مورد قبول و نیاز آموزشگاه شروع به فعالیت می‌کنند.

  1. متقاضی محترم لطفا در صورتیکه قبلاً از اساتید سفیر بوده و در سفیر تدریس کرده اید و دارای کد استادی می باشید و اکنون تمایل به بازگشت به همکاری در موسسه سفیر را دارید، قبل از تکمیل فرم با شماره های دپارتمان جذب اساتید تماس حاصل فرمائید.
  2. این فرم صرفاً جهت دوره های تربیت مدرس و جذب اساتید زبان انگلیسی می باشد.
  3. در صورت گذراندن دوره با موفقیت و آغاز همکاری با سفیر، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار خواهید گرفت. لذا قبول شرايط بیمه تامین اجتماعی با هر تعداد کلاس الزامی است.

هزینه ثبت درخواست آزمون کتبی و شفاهی مربوط به دوره‌های تربیت مدرس، ۸۰ هزار تومان است. بدیهی است در صورت پذیرفته شدن در دو آزمون فوق، هزینه ثبت نام در دوره (کودکان یا بزرگسالان) به صورت جداگانه دریافت می شود.